Konfigurasi Elektron Menurut Larangan Pauli

Konfigurasi Elektron Menurut Larangan Pauli - Pada tahun 1928, Wolfgang Pauli (1900 – 1958) mengemukakan bahwa tidak ada dua elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Dua elektron yang mempunyai bilangan kuantum utama, azimuth, dan magnetik yang sama dalam satu orbital, harus mempunyai spin yang berbeda. Kedua elektron tersebut berpasangan.

Setiap orbital mampu menampung maksimum dua elektron. Untuk mengimbangi gaya tolak-menolak di antara elektron-elektron tersebut, dua elektron dalam satu orbital selalu berotasi dalam arah yang berlawanan. Dengan ketentuan:
  • Subkulit s (1 orbital) maksimum 2 elektron
  • Subkulit p (3 orbital) maksimum 6 elektron
  • Subkulit d (5 orbital) maksimum 10 elektron
  • Subkulit f (7 orbital) maksimum 14 elektron

Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dapat memiliki empat bilangan kuantum yang sama. Dalam satu orbital maksimal dapat ditemukan dua elektron dan dua elektron harus memiliki spin yang berlawanan. Itu berarti satu elektron mempunyai spin ke atas (+1/2) dan yang lain akan mempunyai spin ke bawah (-1/2).

Tiga bilangan kuantum pertama adalah n=1, l=0, m=0. Hanya dua elektron yang sesuai, yang akan berupa s=-1/2 atau s =+1/2.

Contoh Soal Konfigurasi Elektron Menurut Larangan Pauli

Suatu atom unsur memiliki nomor atom 15. Tentukan :

  1. Konfigurasi elektron berdasarkan uraian kelas 1!
  2. Gambaran orbital dari konfigurasi elektron yang telah anda buat!
  3. Ke empat bilangan kuantum dari elektron terakhir pada konfigurasi elektron!
Konfigurasi Elektron Menurut Larangan Pauli


Prinsip Asas Larangan Pauli

Asas larangan Pauli adalah prinsip mekanika kuantum yang dirumuskan oleh fisikawan Austria Wolfgang Pauli. Dalam bentuk yang paling sederhana untuk elektron pada atom tunggal, aturan ini menyatakan bahwa tidak ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum yang sama.

Jadi bila n, l, dan ml kedua elektron semuanya sama, ms haruslah berbeda, sehingga kedua elektron tersebut memiliki spin berlawanan. Secara lebih umum, tidak ada dua fermion identik (partikel dengan spin pecahan) boleh menduduki keadaan kuantum yang sama secara bersamaan.

Aturan ini dikemukakan oleh Wolfgang Pauli yang menyatakan “Tidak boleh terdapat dua elektron dalam satu atom dengan empat bilangan kuantum yang sama”. Orbital yang sama akan mempunyai bilangan kuantum n, l, m, yang sama tetapi yang membedakan hanya bilangan kuantum spin (s).

Dengan demikian, setiap orbital hanya dapat berisi 2 elektron dengan spin (arah putar) yang berlawanan. Jadi, satu orbital dapat ditempati maksimum oleh dua elektron, karena jika elektron ketiga dimasukkan maka akan memiliki spin yang sama dengan salah satu elektron sebelumnya.
Lihat juga:
Demikian penjelasan mengenai Konfigurasi Elektron Menurut Larangan Pauli yang dapat kami bagikan kepada sahabat, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi referensi yang baik. – Rumus Kimia

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel